Gratis formulär för REKO-beställningar

Läs mera Ta i bruk

Pröva på Rekorders demoformulär!

Vad är REKO?

Distributionsmodell för lokalproducerad mat

REKO (rejäl konsumtion) är en distributionsmodell för lokalproducerad mat, i vilken handel sker mellan producenter och konsumenter utan mellanhänder. I REKO främjas lokala, etiska och huvudsakligen ekologiskt producerade produkter. Därmed kan du försäkra dig om matens ursprung och samtidigt stöda både småproducenter och den lokala ekonomin generellt.

REKO verkar i stängda Facebook-grupper där beställningar och leverans koordineras. Grupperna bestämmer en given plats och tidpunkt för utdelningar där konsumenter avhämtar sina produkter emot betalning. REKO fick sin början av Thomas Snellman år 2013 och har under det senaste året vuxit enormt. Idag finns det cirka 150 grupper och 200 000 användare endast i Finland.

Map markerRekorder i bruk

Källa: Aitojamakuja